Tìm kiếm

Công bố thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tải tài liệu phục vụ đại hội cổ đông tại đây http://www.mediafire.com/file/b4k3fwt12110k2s/%C4%90HC%C4%90VNF1.rar 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1     

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT CỦA CÔNG TY TNHH MTV BỘT MỲ VINAFOOD 1

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV BỘT MỲ VINAFOOD 1 Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, P.Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04 6278 2448        Fax: 04 6278 2457 2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, bột...

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Căn cứ quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử...