Tin tức công ty bột mỳ vinafood 1
Tìm kiếm

Tin tức công ty bột mỳ vinafood 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ 2 ngày 07-12-2015 - Xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo

Ngày 27 tháng 07 năm 2016 tại thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa đã diễn ra hội.

Văn Nghệ chào mừng hội nghi người lao động công ty TNHH MTV bột mỳ Vinafood 1

Ngày 27 tháng 07 năm 2016 tại thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị ngươig lao động công ty TNHH MTV bột mỳ Vinafood 1.

Hội nghi người lao động công ty TNHH MTV bột mỳ Vinafood 1

Ngày 27 tháng 07 năm 2016 tại thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị người lao động công ty TNHH MTV  Bột mỳ Vinafood 1