Tìm kiếm

Tin tức

Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công bố thay đổi nhân sự tại Công ty

Công bố thay đổi nhân sự tại Công ty

Tham dự Hội thao Tổng công ty lương thực Miền Bắc.

Từ ngày 19/11 đến ngày 20/11/2022, tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang,Côngđoàn Tổngcông ty Lương thực miền Bắctổ chức hội thao giữa các cán bộ công nhân viên của toàn bộ các đơn vị thành viên.