Tìm kiếm

Tin tức

THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN

Thực hiện quyết định số 1360/QĐ-TTg ngày 17/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 242/BNN-QLDN ngày...

Thứ 7 ngày 1 tháng 9 năm 2016 - Sắp IPO công ty Bột Mì Vinafood 1, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đăng lý làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1. 

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ 2 ngày 07-12-2015 - Xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo

Ngày 27 tháng 07 năm 2016 tại thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa đã diễn ra hội.