Tìm kiếm

Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỎI NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo về việc thay đổi nhân sự .

Tiếp tục “cởi trói” cho hạt gạo

Bộ Công Thương vừa có bước đi tiếp theo trong công cuộc “cởi trói” cho hạt gạo bởi quá nhiều điều kiện...  

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VÀ TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

Chúc mừng tân chủ tịch VNF1FLOUR Nguyễn Xuân Lợi và tân giám đốc Phùng Thanh Long

THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN

Thực hiện quyết định số 1360/QĐ-TTg ngày 17/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 242/BNN-QLDN ngày...