Tìm kiếm

Tin tức

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Ngày 01/08/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, xây dựng Nghị quyết triển khai hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 –...

THÔNG BÁO THAY ĐỎI NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo về việc thay đổi nhân sự .

Tiếp tục “cởi trói” cho hạt gạo

Bộ Công Thương vừa có bước đi tiếp theo trong công cuộc “cởi trói” cho hạt gạo bởi quá nhiều điều kiện...  

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VÀ TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

Chúc mừng tân chủ tịch VNF1FLOUR Nguyễn Xuân Lợi và tân giám đốc Phùng Thanh Long