Tìm kiếm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

   1. Thông tin chung về Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1: - Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 chuyển đổi từ Công ty bột mỳ Vinafood 1 theo quyết định số 4204/QĐ - BNN- QLDN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn -...