Tìm kiếm

Tin tức công ty bột mỳ vinafood 1

THÔNG BÁO THAY ĐỎI NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo về việc thay đổi nhân sự .

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VÀ TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

Chúc mừng tân chủ tịch VNF1FLOUR Nguyễn Xuân Lợi và tân giám đốc Phùng Thanh Long

THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN

Thực hiện quyết định số 1360/QĐ-TTg ngày 17/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 242/BNN-QLDN ngày...

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thông báo bán đấu giá cổ phần