Tìm kiếm

Tin tức công ty bột mỳ vinafood 1

Hình ảnh đại hội chi bộ nhà máy bột mỳ Bảo Phước

Ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại nhà máy bột mỳ Bảo Phước đã diễn ra đại hội chi bộ chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỎI NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo về việc thay đổi nhân sự .

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VÀ TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

Chúc mừng tân chủ tịch VNF1FLOUR Nguyễn Xuân Lợi và tân giám đốc Phùng Thanh Long

THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN

Thực hiện quyết định số 1360/QĐ-TTg ngày 17/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 242/BNN-QLDN ngày...