Tìm kiếm

Công bố thông tin

Thông báo về ngày đầu tiên giao dịch của cổ phiếu BMV trên thị trường UPCOM

Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BMV trên thị trường UPCOM là ngày Thứ ba, 06/06/2017. 

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH - CÔNG TY CP BÔT MỲ VINAFOOD 1 tải tại đây https://drive.google.com/open?id=0B7zk-ncNaGUeVWdYUUVUbHhzaWs      

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch của công ty CP bột mỳ Vinafood 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM

Căn cứ quyết định số 364/QĐ-SGDHN ngày 29 tháng 5 năm 2017 của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu, Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đăng ký  giao dịch cổ phiếu của...